Välj en sida
kirkkonummi

Nytt journummer för felmeddelanden  till Kyrkslätts Vatten 09 – 2967 2275

Journumret för felmeddelanden till Kyrkslätts Vatten har ändrats. 
Det nya journumret 09 – 2967 2275 (lokalsamtalsavgift)  betjänar 24/7 inom Kyrkslätts vattens verksamhetsområde från och med 8.12.2020. OBS! Endast samtal, inte textmeddelanden

Till journumret kan du anmäla fel såsom vattenledningsläckage, avbrott i vattentillförseln, läckande vattenmätare samt brunnslock som saknas eller som är sönder.

Före du ringer – om möjligt 

  1. Kontrollera om avbrottet eller störningen redan syns på Kyrkslätts vattens störningskarta.
  2. Kontrollera med servicebolaget eller disponenten om störningen i vattendistributionen beror på reparationsarbete som görs i din fastighet.
  3. Om det är fråga om ett avbrott i det varma vattnet, ta kontakt med fastighetsskötseln eller fjärrvärmebolaget. Kyrkslätts vatten ansvarar inte för uppvärmningen av bruksvattnet eller störningar i distributionen av hett vatten.

Beställ Sms-meddelanden om vattenavbrott