Välj en sida
kirkkonummi

Natura 2000-områdena

Med Natura 2000-nätverket upprätthåller man naturens mångfald inom Europeiska Unionens område. Med nätet tryggas bevarandet av naturtyperna och arternas livsmiljöer som nämns i naturdirektivet samt fågelskyddsområdena som avses i fågeldirektivet.

Det finns nio Natura-områden eller delar av ett sådant i Kyrkslätt:

Kallbådans skär och vattenområde
Esboviken-Bastvik
Kyrkslätts skärgård
Saltfjärdens – Tavastfjärdens fågelvatten
Medvastö – Stormossen
De gamla skogarna vid Finnträsk
Meiko – Lappträsk
Noux

Natura områden på kartan (på finska)

Kyrkslätts Natura-områden är i stor utsträckning naturskyddsområden som används för rekreation och friluftsliv.