Välj en sida
kirkkonummi

Musikinstitut

Kyrkslätts musikinstitut ger undervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen.

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning, som ger musikvisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt och Sjundeå. Undervisningen skapar goda förutsättningar för ett livslångt musikutövande och ger goda färdigheter för yrkesstudier i musik.

Musikinstitutet tar in nya elever på våren. Den exakta tidtabellen varierar årligen.

Eleverna väljs till musikfostran på småbarnsstadiet (musiklekskola, musikövning, och instrumentövning) och den öppna avdelningen i anmälningsordning.

Mer information: www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet

Satu Ylönen
040 8312742
satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Rektor för fri bildning och grundläggande konstundervisning

- Asiakaspalvelu- ja opintokoordinaattori
040 1269312
opistot@kirkkonummi.fi