Välj en sida
kirkkonummi

Morgon- och eftermiddagsverksamheten under undantagsförhållandena

I samband med att närundervisningen fortsätter 14.5 kan sådana elever som ännu har sin eftisplats i bruk fortsättningsvis helt i normal ordning gå till Eftis. Ifall eleven inte kommer att gå till Eftis, bör vårdnadshavarna anmäla om detta direkt till eget Eftis. Förfaringssättet är alltså detsamma som före coronavirusepidemin. I eftisverksamheten iakttas också säkerhetsavstånden och eleverna är ute så mycket som möjligt.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens klientavgifter

Bildnings- och fritidsnämnden  (15.4.2020) beslutade om lättnader i klientavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. För de barn som inte har deltagit i verksamheten 18–31.3 halveras månadsavgiften. I april tas ingen månadsavgift alls ut för barn som inte deltagit i verksamheten. I maj halveras månadsavgiften för barn som inte deltagit i verksamheten under tiden 1–13.5. 

Sidan uppdaterad 13.5.2020