Välj en sida
kirkkonummi

Masaby i utveckling

Länk till planläggningens sidor

Länk till Mapgets (Masaby)

 
Aktuellt

Invånarmöte om gatubyggnadsentreprenaden på Masabyvägen 30.10.2018

Sammandrag över och respons från invånarmötet 18.1.2017 >>

Uppdateringar i Mapget

28.2.2017: Man har tillagt kvalitets- och miljöplanen, kvalitetshandboken samt illustrationsbilderna -> Objekt: Kvalitets- och miljöplan för Masaby 28.2.2017: Man har tillagt den allmänna planen för idrottsparken -> Objekt: Detaljplan för Masaby idrottspark 21.2.2017: Man har tillagt den allmänna planen för Masaby idrottspark 21.2.2017: I Masabyvägens, Sundsbergsvägens och Smedsbyvägens projekt har man tillagt en text som gäller färdigställande av utkasten till gatuplanerna, kommande framläggning och preliminär tidtabell 21.2.2017: Man har tillagt Tinaparkens godkända gatuplaner och en text om projektets kommande skeden 19.1.2017: Man har tillagt utkasten till gatuplanerna för Masabyvägen -> Objekt -> Masabyvägen, Sundsbergsvägen och Smedsbyvägen (11.1.2017: Man har tillagt utkasten till gatuplanerna för Tinaparken)

 

Masaby centrum förnyas

Inom de närmaste åren kommer Masabys tätort att vara ett av det kommunaltekniska byggandets tyngdpunktsområden. Masaby utvecklas och utvidgas i och med de nya detaljplanerna. Ny service kommer och invånarantalet ökar. Också gatumiljön bör förändras då tätorten utvecklas.

Man kan följa med vad som sker och var via Masabys egna webbsidor. Framför allt kan man se hur det kommande Masaby ser ut. Sidorna fungerar som ett pilotprojekt, eftersom man inte tidigare i kommunen gjort upp såpass täckande kommunaltekniska projektpresentationer, där i synnerhet gatornas och vattenförsörjningens planeringsprojekt presenteras. Via kommunens egna webbsidor har man tillgång till Mapgets, som är en kartbaserad tjänst som fungerar i webbläsaren. Mapgets fungerar bäst med Chrome.

Länk till tjänsten Mapgets

Avsikten är att man ska hitta aktuell information om projekten. Dessutom kan man kommentera planerna via sidorna. I det första skedet presenteras ändringen av gatumiljön och planeringen på sidorna. Där finns också aktuella uppgifter om planläggningen.

Sidan utvecklas och kompletteras i den ordning vi får material. Vi önskar respons och idéer av invånarna om sidornas innehåll.

Kvalitet och trivsel -> stora ändringar i gatumiljön

På Masabyområdet pågår redan stora gatuplaneringsobjekt. Masabyområdets största vägar är ännu landsvägar, så väghållare är Nylands NTM-central. Vägarna kommer att bli kommunala gator i och med det nya byggandet.

Genom planeringen ändras hela Masabys omgivning avsevärt. Målet med byggandet är en högklassig, stilig, hållbar och trivsam tätort. Viktiga ledstjärnor har varit Masabys egna särdrag och Masabyvägens status som kungsväg.

Innan man kan bygga gatorna bör man utarbeta planer på olika nivåer:

1 En allmän plan, där gatornas och omgivningens grundprinciper bl.a. beträffande gång- och cykelledernas linje, gatornas tvärsnitt, vegetation och ytmaterialen framgår.

2 Gatuplanen är ett administrativt dokument som krävs i markanvändnings- och bygglagen. Gatuplanen läggs fram offentligt så att invånarna kan kommentera den. I planen presenteras funktioner så som placeringen av körbana, parkering och lekplatser i förhållande till planen, samt principerna för ytmaterial och dränering.

3 Byggnadsplan -> plan- och dokumenthelhet, vilka preciserar gatuplanen. Objekten byggs på basis av byggnadsplanerna.

Invånarnas deltagande:

Om planeringen av Masabyområdet berättades första gången i Kirkkonummen Sanomat 1.10.2015. Efter tidningsartikeln inleddes en planeringstävling, som vanns av FCG Suunnittelu och Tekniikka Oy.

Då projekten framskrider hålls invånarmöten där man kan kommentera utkasten till gatuplaner. Om dessa möten informeras i lokaltidningarna. Fastighetsägarna som bor i objektens omedelbara närhet informeras dessutom per post. Det första invånarmötet hölls onsdag 18.1.2017.

 

 

Du kan ge respons/önskemål/kommentarer i anslutning till sidan genom att skicka e-post till suvi.kylmanen(at)kirkkonummi.fi.