Välj en sida
kirkkonummi

Kurator- ja psykologtjänsterna samt hälsovårdarens undersökning under undantagsförhållandena

De svenskspråkiga psykologerna och kuratorerna inom småbarnspedaogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och andra stadiet erbjuder rådgivning med låg tröskel för barnfamiljer, elever och deras vårdnadshavare. Elevvårdarna kan nås via olika medier; telefon, e-post, Wilmameddelanden, WhatsApp. Det går också att ringa för att fråga råd anonymt och ingen klientkontakt uppstår då.

Kontakt kan tas om barn eller ungdomar reagerar genom exempelvis stor oro, ångest, rädslor, sömnsvårigheter eller om ni som föräldrar funderar över hur ni skall prata med era barn om deras oro.

Råd för hur föräldrar kan prata med sina barn kan fås exempelvis via följande länkar:

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/13/hur-ska-du-tala-med-ditt-barn-om-coronalaget-mirjam-kalland-det-viktigaste-ar-att#&gid=0&pid=39-5507685c94c68e0650d

https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/ 

Kontakt med kurator eller psykolog kan tas oberoende av om ert barn är närvarande i daghem/skola, föräldrarna har ansökt om ledigt för barnet/eleven eller om barnet/eleven är i karantän. Om barnet/eleven är sjuk ansvarar hälsovårdspersonal för rådgivning gällande sjukdomen.

Om vi inte genast kan svara på ert kontaktförsök strävar vi efter att återkomma så snabbt som möjligt 

Kontaktuppgifter:

Helena Björkqvist, skolpsykolog tfn. 040-7290524 eller e-post: helena.bjorkqvist@kirkkonummi.fi
Björnens förskola, Hommas daghem + förskola, Prästgårdsbackens daghem + förskolor, Bobäck skola, Karuby skola, och Winellska skolan åk. 1-6

Jenny Selenius, skolpsykolog tfn. 040-1269743 eller e-post: jenny.selenius@kirkkonummi.fi
Sjökulla daghem och förskola, Winellska skolan åk. 7-9 och Kyrkslätts Gymnasium

Clary Corander, skolkurator tfn. 040-1269868 eller e-post: clary.corander@kirkkonummi.fi
Björnens förskola, Hommas förskola, Prästgårdsbackens förskolor, Sjökulla förskola och skola, Bobäck skola, Karuby skola och Kyrkslätts Gymnasium

Jessica Hellman, skolkurator tfn. 040-7290523 eller e-post: jessica.hellman@kirkkonummi.fi
Winellska skolan åk. 1-9

Hälsovårdarens undersökning

Hälsovårdaren kallar dig till hälsoundersökning, och i elevärenden kan du via Wilma eller per telefon hålla kontakt med din egen hälsovårdare. Ta gärna kontakt om du har något som du oroar dig för. Hälsovårdarna är anträffbara i skolorna genom tidsbeställning. Om du har en tid reserverad hos skol- eller studerandehälsovården och den inte har avbokats kan du komma till mottagningen.  

Notera att du kan komma till en reserverad tid endast om du är helt frisk.

Under undantagstillståndet kan vi också ha en distansmottagning eller till exempel gå ut på en promenad. Hälsovårdarna samarbetar intensivt med den övriga elevvården för att stöda barn och unga under distansundervisningen.