Välj en sida
kirkkonummi

Kommunstyrelsens gamla protokoll

Pöytäkirja Liitteet
 
5.6.2017 Liite 1: Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestys, luonnos
Liite 2: eläkeläisliittojen etujärjestöjen kirje kunnanhallitukselle
Liite 3: lausunto eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntöön
 
22.5.2017 Liite 1: Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma
  Liite 2: Finnsbackan päiväkodin työntekijöiden kirje
  Liite 3: sopimus Pikkalanlahden (Båtvik) teollisuusalueen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä
Liite 4: sopimus Pikkalanlahden (Båtvik) teollisuusalueen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä
Liite 5: Sepänkannas II kaava-alueen kortterin 4519 tontin 3 varaaminen Kiinteistö Oy RK-Asunnoille
Liite 6: talouden seurantaraportti
Liite 7: työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen
Liite 8: johtajasopimus
Liite 9: kielihanke
Liite 10: sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
Liite 11: sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen_harrastustakuu
 
15.5.2017 Liite 1: korjattu sopimusluonnos LIVI
  Liite 2: asemapiirros kohteesta sekä vanha siltasopimus
  Liite 3: Maanvaihto Oy Directum Civilis Inkilänportin ja Tinanpuiston alueella
  Liite 4: Maanvaihto Oy Directum Civilis Inkilänportin ja Tinanpuiston alueella kartta 2
  Liite 5:
  Liite 6: Helsingin seudun liikenne perussopimus
  Liite 7: Järjestöavustukset
  Liite 8: testamentit
  Liite 9: selvitys kunnan rahastojen ja testamenttivarojen käytöstä vuonna 2016
Liite 10: johtajasopimus
Liite 11: vammaisneuvoston esitys uudeksi toimintasäännöksi
Liite 12: vanhusneuvoston esitys uudeksi toimintasäännöksi
Liite 13: vastaukset kunnanhallituksen selvityspyyntöihin
 
2.5.2017 Liite 1: asemanseudun 2 vaiheen asemakaava kaavaselostus
Liite 2: asemanseudun 2 vaiheen asemakaava kaavaselostuksen liitteet
Liite 3: hintaliite
Liite 4: maankäyttösopimuksen liite 1
Liite 5: maankäyttösopimuksen liite 2
Liite 6: maankäyttösopimus
Liite 7: kartta
Liite 8: kartta vuokra-alueesta
Liite 9: kartta vuokra-alueesta 2
Liite 10: kuuma-kuntien lausunto lakiluonnoksesta
Liite 11: osakassopimus Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Liite 12: HSY kirje kunnanhallitukselle
Liite 13: Pääkaupunkiseudun Vesi Oy taustamuistio
Liite 14: perussopimus Pääkaupunkiseudun Vesi Oy osakassopimuksen hyväksyminen
Liite 15: yhtiöjärjestys Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Liite 16: hakemus Life in Kirkkonummi
Liite 17: hakemus SPR
Liite 18: nuorisovaltuuston toimintasääntö
Liite 19: kuntavaaliehdokkaat
Liite 20: kunnallisvaalitulos
Liite 21: terveyden edistämisen raportti vuodelta 2016
 
10.4.2017 Liite 1: lausunto kasvupalvelulaista
Liite 2: SVOL Veikkolan koulun hankesuunnitelma
Liite 3: SFUN
Liite 4: SFUN 2 förslag
Liite 5: kauppakirja
Liite 6: kartta
Liite 7: vuokra-aluekartta
Liite 8: maahanmuuttajien kotouttamisohjelma
Liite 9: yhtiöjärjestys Apotti
Liite 10: luonnos Apotti osakassopimus
Liite 11: luonnos Apotti merkintä ja liittymissopimus
Liite 12: Apotti Keravan maksuosuus
Liite 13: Apotti Tuusulan maksuosuus
Liite 14: Apotti yhtiöjärjestys
Liite 15: Apotti osakassopimus
Liite 16: kunnan lausunto lakiluonnoksesta
Liite 17: kunnan lausunto maakuntien rahoitusta koskevasta lakiluonnoksesta
Liite 18: maahanmuuttoavustus Life in Kirkkonummi
Liite 19: maahanmuuttoavustus SPR
Liite 20: Laitamaan vesiosuuskunta
Liite 21: selvitys rahastoista ja testamenttivaroista
 
27.3.2017 Liite 1: §108 Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, luonnos
Liite 2: §86 ulkoinen valvonta
 
20.3.2017 Liite 1: lausunto yksityistielain uudistamisesta
Liite 2: hakemus aravarajoituksista vapauttamiseksi
 
6.3.2017 Liite 1
Liite 2
Liite 3
 
27.2.2017 Liite 1: Tilusvaihtosopimuksen liitekartta
Liite 2: Tilusvaihtosopimus
Liite 3: Maankäyttösopimus liite 1, kiinteistöt LARSBO RNo 391 ja HAGEN RNo 390
Liite 4: Vernerinpuiston asemakaava-alueen maankäyttösopimus
Liite 5: Kh 3, 27.2.2017, Vernerinpuiston asemakaava, kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Liite 6: Vernerinpuiston asemakaavan selostus
Liite 7: Vernerinpuiston asemakaavan selostuksen liitteet
Liite 8: Vernerinpuiston asemakaava, havainnekuva
Liite 9: Vernerinpuiston asemakaava, kaavakartta
Liite 10: Masalan urheilupuiston asemakaava, kunnanhallituksen 13.2.2017 §35 mukaisesti tarkistetut asiakirjat kunnanhallituksen käsittelyyn 27.2.2017
Liite 11: Masalan urheilupuiston asemakaava, kunnanhallituksen 13.2.2017 §35 mukaisesti tarkistetut asiakirjat kunnanhallituksen käsittelyyn 27.2.2017
Liite 12: Masalan urheilupuiston asemakaava, kunnanhallituksen 13.2.2017 §35 mukaisesti tarkistetut asiakirjat kunnanhallituksen käsittelyyn 27.2.2017
Liite 13: Kauppakirjan liitekartta, 257-441-1-303 ja 257-441-1-684
Liite 14: Kartta vuokra-alueesta
Liite 15: Kartta vuokra-alueesta
Liite 16: Kartta myytävästä alueesta
Liite 17: Kh 10, 27.2.2017 §66, As. Oy Kirkkonummen Matinmäki, luovutuskirjaluonnos
Liite 18: Kirkkonummen kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
Liite 19: Tarkastuslautakunnan valmistelema uuden kuntalain 121§n mukainen esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännönmääräyksiksi
Liite 20: Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017
Liite 21: Luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista, helmikuu 2017
Oheismateriaali 1: Kirkkonummi_vesihuollon organisaatioselvitys_19102016
Oheismateriaali 2: Vuokrasopimusluonnos
Oheismateriaali 3: Rakennuskielto rajaus kartta
Oheismateriaali 4: Vuokrasopimusluonnos
Oheismateriaali 5: Kauppakirjaluonnos 27.2.2017
Oheismateriaali 6: Kauppahintatarkastelu
Oheismateriaali 7: Ympäristölupahakemus Millog Oy Upinniemen telakka
Oheismateriaali 8: Kartat
Oheismateriaali 9: Kotimaisten kielten keskuksen lausunto uusista toimialanimistä
Kommentti 1: Kommentit hallintosääntöehdotukseen; kokoomus
Kommentti 2: Kommentit hallintosääntöehdotukseen; RKP
Kommentti 3: Kommentit hallintosääntöehdotukseen; vihreät
Kommentti 4: Kommentit hallintosääntöehdotukseen; SDP
Palkkiosääntö 2013
 
13.2.2017 Liite 1: Kirkkonummen kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen, ehdotus kunnanhallitukselle 13.2.2017
Liite 2: Kauppakirja
Liite 3: Vuoden 2016 tilinpäätösennuste, kunnanhallitus 13.2.2017
Liite 4: Kh 3, 13.2.2017, Yleishallinnon vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma
Liite 5: Selvitys v. 2016 myönnetyn avustuksen käytöstä, oleskeluluvan saaneiden kotouttamistyöhön, Kunnanhallitus 13.2.2017
Liite 6: Sjundby traditionsförening selvitys v. 2016 avustuksesta
Liite 7: Kh 4, 13.2.2017 hyväksymä vaalilautakunnat ja vaalitoiminta 2017
Liite 8: Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan, ehdotus kunnanhallitukselle 23.1.2017
Liite 9: Vastaus valtuustoaloitteeseen 42016 Avoimen yhteistoimintakulttuurin rakentaminen Kirkkonummen kunnassa
Liite 10: Liikenneviraston hyväksymispäätös
Liite 11: Tilastokeskuksen ilmoitus tiedonkeruusta 
Liite 12: Selvitys Gesterbyn koulukeskus
Oheismateriaali 1: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostus
Oheismateriaali 2: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet
Oheismateriaali 3: Masalan urheilupuiston asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin
Oheismateriaali 4: Kartta kiinteistöstä
Oheismateriaali 5: Kauppakirjaluonnos 13.2.2017
Oheismateriaali 6: Sijaintikartta
Oheismateriaali 7: Liitekartta
Oheismateriaali 8: Öfvergårdin ranta-asemakaava, kaavaselostus
Oheismateriaali 9: Öfvergårdin ranta-asemakaava, kaavoittajan vastineet
Oheismateriaali 10: Öfvergårdin ranta-asemakaava, liitteet kaavaselostukseen
Oheismateriaali 11: Öfvergårdin ranta-asemakaava, kaavakartta
Oheismateriaali 12: Öfvergårdin ranta-asemakaava, havainnekuva
 
23.1.2017 Liite 1: Vesitorninmäen asemakaavan selostus
Liite 2: Vesitorninmäen asemakaavan selostuksen liitteet
Liite 3: Kh 1, 23.1.2017 Vesitorninmäki asemakaava kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja huomautuksiin
Liite 4: Vesitorninmäen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet
Liite 5: Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen toteutusvaihtoehdot
Liite 6: Perusturvalautakunnan päätös 15.12.2016 hyvinvointikeskuksen kiirehtimisestä
Liite 7: Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan, ehdotus kunnanhallitukselle 23.1.2017
Liite 8: Winellska skolanin vanhempainyhdistyksen kirje kunnanhallitukselle
Oheismateriaali 1: Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen selostus
Oheismateriaali 2: Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutos kaavoittajan vastineet
 
9.1.2017 Liite 1: Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus, ehdotus kunnanhallitukselle 9.1.2017
Liite 2: Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimuksen liitteet, esitys kunnanhallitukselle 9.1.2017
Liite 3: Kauppakirjaluonnos, Veikkola K119T1 257-449-2-370
Liite 4: Kh 1, 9.1.2017 §6 Talouden seurantaraportti marraskuu 2016 kunnanhallituksen päätös 9.1.2017
Liite 5: Kielilisän myöntäminen sosiaalityöntekijälle, vakanssinumero 1000400995
Liite 6: Kielilisän myöntäminen sairaanhoitajalle, vakanssinumero 1000992003
Liite 7: Valtuustoaloite 52011 Kirkkonummelle Tanskan mallin mukainen ikäihmisten lautakunta
Liite 8: Aluehallintoviraston päätös 15.12.2016, osoitettu kunnanhallitukselle
Liite 9: Ilmoitus uudenmaan liiton maksuosuudet 2017
Oheismateriaali 1: Valtuustoaloite 32014 Ikäihmisten lautakunta
Oheismateriaali 2: Kunnanvaltuuston päätös 26.2.2009 valtuustoaloitteen käsittelystä, liitteenä valtuustoaloite