Välj en sida
kirkkonummi

Förvaltnings- och utvecklingsenheten

Förvaltnings- och utvecklingsenheten sköter direkt beredning, verkställighet och andra assisterande uppgifter för kommunfullmäktige och -styrelsen samt de andra förtroendeorganen inom kommunens koncernförvaltning. Enheten styr kommunorganisationens verksamhet och kommunens strategiska planering. Den svarar också för näringslivsutveckling, kommunmarknadsföring och -kommunikation. Uppgifter som hör samman med val sköts också av förvaltningstjänsterna.

Enhetens kontaktuppgifter