Välj en sida
kirkkonummi

Egnahemstomter

Kyrkslätts kommun har inte för tillfället några egnahemshustomter till salu. Till följande kommer tomterna, ca 20 st., på Festbergets detaljplaneområde i Hindersby för ansökan. Tidtabellen för ansökan om tomter meddelas på denna webbsida efter sommaren 2024.

Byggandet av gatorna och vattenförsörjningen på området pågår, och entreprenaden ska bli klar år 2024. Information om hur byggandet framskrider finns här: https://kirkkonummi.fi/byggande-av-gator-och-kommunalteknik-pa-festbergets-detaljplaneomrade-inleds/

Ytterligare information:

Aija Aunio
markanvändningsingenjör
tel. 040 578 5193
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi