Välj en sida
kirkkonummi

Bidrag för enskilda vägar

Man kan anhålla om bidrag för underhåll, förbättring och belysning av enskilda vägar av kommunen. Kommunen kan besluta om överförande av enskilda väga

Man kan anhålla om bidrag för underhåll, förbättring och belysning av enskilda vägar av kommunen. Kommunen kan besluta om överförande av enskilda väga.

Om staten eller kommunen bidrar väglaget eller vägdelägarna gemensamt i underhållet av vägen får man inte förhindra utomstående att använda vägen under bidragsåret. Om väglaget har fått ombyggnadsbidrag, får man inte förhindra utomstående att använda vägen under följande 10 år.

Förhållanden

Erhållande av bidrag förutsätter att man har grundat ett väglag för väghållning.

Anvisning

Ansökningstiden går ut årligen 30.4.