Välj en sida
kirkkonummi

Bibliotek

Till Kyrkslätts bibliotek hör huvudbiblioteket i centrum, närbiblioteken i Masaby och Veikkola samt bokbussen.

Bokbussen Ella besöker dagtid skolor och daghem, kvällstid betjänar bokbussen invånare i olika delar av kommunen. Ellas tidtabell hittar du på biblioteken och på bibliotekets webbsida.

Biblioteket stöder dig i ditt arbete, dina studier och under din fritid. Hos oss hittar du ett mångsidigt urval skön- och facklitteratur i olika ämnen. Bobliotekets personal hjälper dig med informationssökning och ger gärna boktips.

Anvisning

För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.