Välj en sida
kirkkonummi

Arbetsbeställningar

…och information för entreprenörer

Arbetsbeställningarna till Kyrrkslätts Vatten görs alltid med elektronisk blankett.

Leveransvillkor för arbeten

Anslutingsarbete och anslutningspunkt

Anslutningsarbete kan beställas från Kyrkslätts Vatten förutsatt att

  • anslutningsavtalet har återsänts undertecknat till Kyrkslätts Vatten och
  • kunden har skaffat de nödvändiga utredningarna och tillstånden

Ansvarsgränsen mellan fastigheten och Kyrkslätts Vatten ligger i anslutningspunkten. Alla arbeten i samband med anslutning till vattenledningen utförs av Kyrkslätts Vattens montör på beställning av kunden.  Anslutningsarbeten som utförts på annat sätt monteras ned på kundens bekostnad.

I anslutningsavgiften som fakturerats i samband med beställning av anslutning  ingår ingen avgift för anslutningsarbete. Pris på anslutningsarbete och närmare beskrivning, se serviceavgiftsprislistan.

Kyrkslätts Vattens montör ansluter också den ena ändan av avloppsröret till Kyrkslätts Vattens avloppsnät.  Anslutning av den andra ändan av avloppsröret till fva-systemet är på kundens eget ansvar.

Rad- och flervåningsobjekt

En separat byggplatsanslutning till rad- och flervåningshusobjekt kan beställas för byggtiden enligt följande:

En separat byggplatsanslutning till rad- och flervåningshusobjekt kan beställas för byggtiden enligt följande:

1) Fyll i anslutningsansökan. När Kyrkslätts vatten har undertecknat avtalet övergår det till kunden för att undertecknas elektroniskt. Underteckna avtalet. Ingen anslutningsavgift tas ut för byggplatsanslutning.

2) Beställ anslutningsarbete på arbetsbeställningsblanketten. Anslutningsarbetet faktureras som normalt.

3) Beställ proppning av byggplatsanslutningen på arbetsbeställningsblanketten inom en månad efter att byggplatsen upphört.

Beställ i tid!

Inom två veckor från att blanketten har mottagits ringer Kyrkslätts Vattens montör till beställaren och kommer överens om tidpunkten för arbetet. Den totala leveranstiden kan stiga upp till 3-4 veckor från beställningen.

Arbetsbeställningsblankett

Leveransvillkor för arbeten
Allmänna villkor

Krav på schakten (på finska)

Kartoitusohje (tarkemittausohje) Kirkkonummen Vesi (på finska)

Serviceavgiftslista

Uppgifter om ledningar

Fastighetens ansvar över ledningar och avloppp

Anslutningsansökan (även för byggplatsanslutning)

D1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING
Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer
Föreskrifter och anvisningar 2007