Välj en sida
kirkkonummi

Vi bygger vattenförsörjning

I Kyrkslätt byggs nytt vattenförsörjningsnät i huvudsak på detaljplanerade områden i samband med byggande av gator.
Därtill saneras äldre ledningar årligen.

Vattenförsörjningens investeringar genomförs i enlighet med den budget som fullmäktige årligen godkänner.
Utvidgning av vattentjänster granskas i utvecklingsplanen för vattentjänster som uppdateras ungefär varje fjärde år.