Välj en sida
kirkkonummi

Tillstånd enligt terrängtrafiklagen

Om man i terrängen ordnar evenemang som orsakar skada för naturen, bosättningen och rekreationen, ska för evenemanget sökas kommunens tillstånd.

Med terräng avses område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Också vattenområde som är täckt av is är terräng. Där kan man inte köra med motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om man regelbundet ordnar tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i terrängen, ska man ansöka om tillstånd också hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna. Man ska också ansöka om tillstånd i fråga om ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter bl.a. för naturen, bosättningen, den allmänna rekreationen och fisket.

Tillstånd behövs inte om området har beviljats ett miljötillstånd eller om området i detaljplanen separat har anvisats för användning av motordrivna fordon. 

Anvisning

Tillstånd sökas i tjänsten Lupapiste.

I ansökan om tillstånd ska bifogas en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetssynpunkter och en plan för städning av området och iståndsättning av eventuella skador i terrängen efter evenemanget.