Välj en sida
kirkkonummi

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

Till tävlingar och övningar med alla motordrivna farkoster behövs vanligen ett tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Till tävlingar och övningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster behövs vanligen ett tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ansökan om tillstånd till evenemang som genomförs på flera kommuners område behandlas av NTM-centralen. Tillstånd behövs för evenemang som ordnas återkommande eller regelbundet. Man ska också ansöka om tillstånd i fråga om ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för naturen, den övriga miljön, bosättningen, den allmänna rekreationen och fisket.

I ansökan om tillstånd ska ingå en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetssynpunkter och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte, om verksamheten redan har beviljats ett miljötillstånd eller om området i planen särskilt har anvisats för sådan verksamhet.

Anvisning

Tillstånd söks hos byggnads- och miljönämnden som fungerar som kommunens miljöskyddsmyndighet med en fritt formulerad ansökan. Till ansökan bifogas en karta över området, skriftligt samtycke av vattenområdets ägare samt en utredning om bl.a. säkerhetssynpunkter och olägenheter som orsakas för miljön.