Välj en sida
kirkkonummi

Tillgänglighetsutlåtande

Kyrkslätts kommun strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.kirkkonummi.fi och www.kyrkslatt.fi och har skapats 21.09.2020.

Överensstämmelse med kraven

Webbplatsen uppfyller i stort sett tillgänglighetskraven på nivåerna A och AA enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Icke-tillgängligt innehåll

Kyrkslätts kommuns webbplats innehåller kontorsprogramfiler (t.ex. doc, pdf, xls) som inte alla är tillgängliga.  Största delen av dessa är filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte omfattas av lagstiftningen som tillämpas. Icke-tillgängliga filer som publicerats efter detta granskas och rättas senast i samband med förnyandet av webbplatsen, som planerats för år 2022.

Vid behov kan du begära filer i tillgängligt format per e-post på adressen saavutettavuus@kirkkonummi.fi

Länkarnas tillgänglighet: På vissa sidor finns det två eller flera länkar som har samma namn men som hänvisar till olika mål. Vissa bildlänkar saknar textmotsvarighet.

Tillgänglighetskrav som inte till alla delar uppfylls:  

2.4.4 Syftet med länken (i kontext)
De upptäckta bristerna granskas och justeras i senast i samband med förnyandet av webbplatsen, som planerats för år 2022.

På webbplatsen finns också innehåll som producerats av utomstående instanser och som varken har producerats, finansierats eller övervakats av Kyrkslätts kommun själv, så de omfattas inte av lagstiftningen.

På webbplatsen finns också filer som innehåller avbildningar och som inte är avsedda för navigering, så de omfattas inte av lagstiftningen.

På webbplatsen finns YouTube-inbäddningar som saknar textning. Videorna har publicerats innan lagen träder i kraft.

På webbplatsen finns också länkar till över 14 dygn gamla videoinspelningar av kommunfullmäktiges sammanträden. På grund av oproportionell börda har man inte kunnat lägga till textning till dem.

Tillgänglighetskrav som inte till alla delar uppfylls:
1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)

Skapande av tillgänglighetsutlåtande

Kyrkslätts kommuns webbplats har publicerats år 2017.
Detta utlåtande har skapats 21.9.2020 och kompletterats 28.10.2020.

Utlåtandet grundar sig på självvärdering, ett utlåtande av den som skapat den tekniska plattformen och programmet SiteImprove. Vi justerar utlåtandet årligen. 

Märkte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi besvarar din respons inom 14 dagar.

Du kan ge respons om Kyrkslätts kommuns webbplats tillgänglighet per e-post på adressen saavutettavuus@kirkkonummi.fi eller per telefon 09 29671 (växel).

Du kan också begära icke-tillgängliga innehåll i tillgängligt format.

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, rikta din respons först till oss, dvs. webbplatsens administratör.  Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar som du fått eller om du inte överhuvudtaget får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats redogörs noggrant för hur du kan göra en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000