Välj en sida
kirkkonummi

Samhällstekniska nämndens gamla protokoll

Pöytäkirja Liitteet
 
31.5.2017 Liite 1: Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
Asiakirja 42: Sarvvikinrannan asemakaavaluonnos, havainnekuva (piirustusnumero 3297)
Asiakirja 42: Sarvvikinranta, asemakaavan selostus
Asiakirja 42: Sarvvikinranta, asemakaavaselostuksen liitteet
Asiakirja 42: Sarvvikinranta, kaavakartta määräyksineen
Asiakirja 43: Ote Perälänjärven asemakaavasta sekä tilan 257-488-0001-0397 ja sen lähialueen sijainnista Nevatien varrella
Asiakirja 43: SMC Supermoto Center Oy kaavoitusaloite
Asiakirja 44: Suvimäki ja Majvik kaavamääräykset
Asiakirja 44: Suvimäen ja Majvikin asemakaavaluonnos kaavakartta määräyksineen (piirustusnumero 3305)
Asiakirja 44: Suvimäen ja Majvikin asemakaavaluonnos, havainnekuva (piirustusnumero 3306)
Asiakirja 44: Suvimäen ja Majvikin asemakaavaluonnos, kaavaselostus
Asiakirja 44: Suvimäki ja Majvik, asemakaavaluonnoksen selostuksen liitteet
Asiakirja 45: Laguksenpuisto, asemakaavan selostus
Asiakirja 45: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostuksen liitteet
Asiakirja 45: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutos, yhteenveto annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet
 
11.5.2017 Liite 1: Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
Liite 2: Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
Asiakirja 35: Sarvvikinportin asemakaavan selostus liitteineen
Asiakirja 35: Sarvvikinportti, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet
Asiakirja 36: Riistametsä, asemakaava, yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet
Asiakirja 36: Riistametsä, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet
Asiakirja 36: Riistametsä, asemakaavaehdotuksen selostus
Asiakirja 37: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutos, yhteenveto annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet
Asiakirja 37: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostuksen liitteet
Asiakirja 37: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus
Asiakirja 38: Ote Perälänjärven asemakaavasta sekä tilan 257-488-0001-0397 ja sen lähialueen sijainnista Nevatien varrella
Asiakirja 38: SMC Supermoto Oyn kaavoitusaloite
 
20.4.2017 Liite 1: Myyntihinnat ja vuokrat Haapiorinne
Liite 2: Kauppakirjaluonnos Haapiorinne
Liite 3: Maanvuokraussopimus Haapiorinne
Asiakirja 23: Masalanportin asemakaava, havainnekuva
Asiakirja 23: Masalanportin asemakaava, kaavaselostuksen liitteet
Asiakirja 23: Masalanportin asemakaava, kaavaselostus
Asiakirja 23: Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavakartta ja -määräykset
Asiakirja 24: Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017
Asiakirja 25: Asemanseudun 2. vaiheen asemakaava, kaavaselostuksen liitteet
Asiakirja 25: Asemanseudun 2. vaiheen asemakaava, kaavaselostus
Asiakirja 26: Edesholmen ranta-asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
16.2.2017 Liite 1
Liite 2
Liite 3: Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
Asiakirja 15: Kotina Kirkkonummi, Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017
Asiakirja 16: Masalan laatu ja ympäristösuunnitelma
Asiakirja 16: Masalan laatukäsikirja
Asiakirja 17: Rakennuskielto rajaus kartta
Asiakirja 18: Kartta suunnittelualueen muutoksista, Masalanportti
Asiakirja 18: Masalanportin osallitumis- ja arviointisuunnitelma
Oheismateriaali 15: Kirkkonummi eilen-tänään-huomenna -arkkitehtuurikasvatushankkeen loppuraportti, luonnos
 
19.1.2017 Liite 1: Vyöhykekartat pysäköintimitoitus hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella
Liite 2: Autopaikkaselvitys
Liite 3: Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 liitteineen
Oheismateriaali 1: Kunnanhallituksen 9.5.2016 hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä
Oheismateriaali 2: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet 19.1.2017
Oheismateriaali 3: Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma ja laatukäsikirjaa koskevat esittelykalvot
Oheismateriaali 4: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostus
Oheismateriaali 5: Masalan urheilupuisto, havainnekuva
Oheismateriaali 6: Masalan urheilupuisto, kaavakartta, merkit ja määräykset
Ohesmateriaali 7: Masalan urheilupuiston asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin
Oheismateriaali 8: Rakennusvalvonnan lausunto pysäköintinormiin
Oheismateriaali 9: Vernerinpuiston asemakaava, kaavakartta
Oheismateriaali 10: Vernerinpuiston asemakaava, kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Oheismateriaali 11: Vernerinpuiston asemakaavan selostuksen liitteet
Oheismateriaali 12: Vernerinpuiston asemakaavan selostus
Oheismateriaali 13: Vernerin asemakaava, havainnekuva
Oheismateriaali 14: Öfvergård ranta-asemakaava, kaavakartta
Oheismateriaali 15: Öfvergårdin ranta-asemakaava, havainnekuva
Oheismateriaali 16: Öfvergårdin ranta-asemakaava, kaavaselostus
Oheismateriaali 17: Öfvergårdin ranta-asemakaava, kaavoittajan vastineet
Oheismateriaali 18: Öfvergårdin ranta-asemakaava, liitteet kaavaselostukseen
 
8.12.2016 Oheismateriaali 1: kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Oheismateriaali 2: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet 8.12.2016
Oheismateriaali 3: Masalan urheilupuisto, asemakaavaehdotuksen selostus
Oheismateriaali 4: Masalan urheilupuisto, havainnekuva
Oheismateriaali 5: Masalan urheilupuisto. kaavakartta, merkit ja määräykset
Oheismateriaali 6: Masalan urheilupuiston asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin
Oheismateriaali 7: Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen selostus
Oheismateriaali 8: Vernerinpuiston asemakaava, kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Oheismateriaali 9: Vernerinpuiston asemakaavan selostuksen liitteet
Oheismateriaali 10: Vernerinpuiston asemakaavan selostus
Oheismateriaali 11: Vernerinpuiston havainnekuva
Oheismateriaali 12: Vernerinpuiston kaavakartta määräyksineen
 
17.11.2016 Liite 1: Oikaisuvaatimus
Liite 2: Ehdotus Kirkkonummen kunnan muistutukseksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
Oheismateriaali 1: Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen tiivistelmät ja lausuntoja koskevat vastineet, maakuntahallituksen päätös 22.8.2016
Oheismateriaali 2: Kuuma-asuminen 2040 -esitys
Oheismateriaali 3: Laguksenpuisto, kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Oheismateriaali 4: Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostuksen liitteet
Oheismateriaali 5: Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus
Oheismateriaali 6: Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen sekä vahvistettujen maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä, nähtävillä 9.11.-9.12.2016
Oheismateriaali 7: Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta, nähtävillä 9.11.-9.12.2016
Oheismateriaali 8: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta sekä 1. vaihemaakuntakaavasta kumottavista merkinnöistä, nähtävillä 9.11.-9.12.2016
Oheismateriaali 9: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksen selostus sisältäen maakuntakaavamerkintöjen ja määräysten selitykset, nähtävillä 9.11.-9.12.2016
 
22.9.2016 Liite 1: Talousarvioehdotus vuodelle 2017, taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018-2019
Liite 2: Käyttösuunnitelman seurantaraportti liitteineen 31.8.2016
Oheismateriaali 1: Arvio asemakaavojen asuinrakennusoikeuden toteutumisesta
Oheismateriaali 2: Arvio kunnan erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2016-2020
Oheismateriaali 3: Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2017-2021
Oheismateriaali 4: Kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteet, arviointikortit (kaavoitusohjelma 2017-2021)
Oheismateriaali 5: Kaavoitusohjelma 2016-2020, kunnanvaltuuston hyväksymä 31.8.2015
Oheismateriaali 6: Kaavoitusohjelma 2017-2021
Oheismateriaali 7: Kuntaliiton yleiskirje 15/80/2011 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2016
Oheismateriaali 8: Luettelo asemakaavoista jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2003
Oheismateriaali 9: MRL/MBL 60§ ja 61§
Oheismateriaali 10: Vuonna 2003 voimaan tulleiden asemakaavojen sijainti (kartta)
 
25.8.2016 Liite 1: Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016-2018
Liite 2: Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma vuodelle 2016
Oheismateriaali 1: Kv 4, 20.6.2016, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015, kunnanvaltuuston 20.6.2016 hyväksymä
Oheismateriaali 2: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, liitteet
Oheismateriaali 3: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
Oheismateriaali 4: Helsingin seudun liikenne -Kuntayhtymän lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019
Oheismateriaali 5: HSLn hallituksen pöytäkirja 14.6.2016 pykälä 75
Oheismateriaali 6: Juhlakallion asemakaavaedhdotuksen selostus, liitteet
Oheismateriaali 7: Juhlakallion asemakaavaehdotuksen selostus, sisältäen asemakaavakartan piir.nro 3256
Oheismateriaali 8: Riistametsän asemakaavaluonnos, havainnekuva piir.nro 3263
Oheismateriaali 9: Riistametsän asemakaavaluonnos, kaavaselostuksen liitteet
Oheismateriaali 10: Riistametsän asemakaavaluonnos, kaavaselostus
Oheismateriaali 11: Riistametsän asemakaavaluonnos, piir.nro 3262
Oheismateriaali 12: Sarvvikinportin asemakaavaluonnos, havainnekuva, piir.nro 3261
Oheismateriaali 13: Sarvvikinportin asemakaavaluonnos, kaavaselostus
Oheismateriaali 14: Sarvvikinportin asemakaavaluonnos, piir.nro 3260
Oheismateriaali 15: Sisäisen valvonnan yleisohje, kunnanvaltuuston päätös 4.5.2015
Oheismateriaali 16: Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen selostus, liitteet
Oheismateriaali 17: Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen selostus, sisältäen asemakaavan prri.nro 3265