Välj en sida
kirkkonummi

Registrering av verksamheten i miljövårdens datasystem

De verksamhetsutövare vars verksamheter påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i miljövårdens datasystem.

De verksamhetsutövare vars verksamheter påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i miljövårdens datasystem. Verksamheten kan inledas när kommunens miljövårdsmyndighet har registrerat verksamheten eller när det har gått 90 dagar från inlämnandet av anmälan.

Verksamheter som ska registreras är bland annat producering av energi i energiproduktionsenheter under 50 megawatt, distribution av flytande bränslen och asfalttillverkning. Registreringsplikten gäller också kemiska tvättinrättningar och verksamheter där man använder organiska lösningsmedel. I samband med registreringen säkrar man att i verksamheten följs behöriga miljöskyddskrav.

Anvisning

Blanketten och anvisningar

Skicka blanketten per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi.