Välj en sida
kirkkonummi

Planläggningsprogram 2017-2021

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har godkänt planläggningsprogrammet 19.12.2016 § 126.

Programmet har uppgjorts för åren 2017-2021. Projekten 2017-2018 är bindande och projekten 2019-2021 riktgivande. Programmet uppdateras 2018.

Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet

Planläggningsinitiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas in till kommunen före utgången av mars 2018. Markägarna behöver inte göra nya planläggningsinitiativ för projekten som ingår i det gällande planläggningsprogrammet 2016-2020 men inte i planläggningsprogrammet 2017-2021, utan de tas i beaktande.

Planläggningsinitiativet är en fritt formulerad ansökan, till vilken ansluts en karta över områdesavgränsningen, uppgifter om fastigheterna och ägoförhållandena samt kontaktpersonens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Planläggningsinitiativen riktas till kommunstyrelsen i Kyrkslätt och sänds under adressen Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT, eller med e-post kirjaamo@kirkkonummi.fi

Visa större karta