Välj en sida
kirkkonummi

Finns det kommunalteknik på fastigheten?

Om du överväger att bygga eller skaffa en fastighet i Kyrkslätt, kan du själv kontrollera i Kyrkslätts karttjänst om fastigheten hör till Kyrkslätts Vattens eller vattenandelslagets verksamhetsområde. 

Länk till Kyrkslätts karttjänst

  • Sök först fastigheten på kartan med hjälp av adressen
  • välj därefter Vattenförsörjningens verksamhetsområden

Kyrkslätts Vatten producerar vattenförsörjningstjänster på sitt verksamhetsområde. Om fastigheten finns på verksamhetsområdet, ska man ingå ett vattenförsörjningsavtal med Kyrkslätts Vatten. Se https://www.kyrkslatt.fi/anslutning-vattenservice

I vissa fall är det möjligt att fastigheten anslutar sig till Kyrkslätts Vattens nätverk om den ligger nära verksamhetsområdet och ägaren vill bära de extra kostnaderna för anslutningen.