Välj en sida
kirkkonummi

Educa 2023

Välkommen att träffa oss till Kyrkslätts plats 6m44

Vid Kyrkslätts avdelning på mässan kan du träffa våra sakkunniga längs med hela dagen.

Fredagen 27.1 har vi även som specialgäster studeranden från

  • företagarlinjen vid Kyrkslätts gymnasium kl. 13–14 och
  • framtidslinjen vid Porkkalan lukio kl. 14–15.

Kyrkslätt är en barnvänlig, tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser.

Vi är en bildningskommun som investerar i framtiden. Kom med i vår duktiga skara!