Välj en sida
kirkkonummi

Befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på vissa grunder bevilja en fastighet som byggs befrielse från anslutning till vatten- eller avloppsnät.

Fastigheter ska i huvudsak ansluta sig till kommunens eller samkommunens vattenförsörjningsverks vatten- och avloppsnät. Skyldigheten gäller speciellt fastigheterna på detaljplaneområden. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja en fastighet som byggs en befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- eller avloppsnät.

Den som får befrielse ska ta hand om att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med miljöskyddslagens krav.

Man ansöker om befrielse i tjänsten Lupapiste.

Anvisningar för inlämning av ansökan i Lupapiste