Välj en sida
kirkkonummi

Anmälningar som gäller lagring av gödsel

Om lagring av gödsel i stack ska man på förhand lämna in en anmälan till kommunens miljövårdsmyndigheter.

Lagring av gödsel

En stack är en avlång grop som har grävts i en åker. I stacken placerar man gödsel, andra organiska gödselmedel och efterkomposterad material för att vänta på utspridning till åkrar senare. Om stacken ska man på förhand lämna in en anmälan till kommunens miljövårdsmyndigheter.

Lagring i stack är alltid förbjuden på grundvattenområden och på områden som översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker nära den övre kanten. En stack får inte placeras på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag, ett utfallsdike eller en brunn för hushållsvatten och inte på mindre än fem meters avstånd från ett dike.

Ett lager på minst 20 centimeter av ett material som binder vätska ska bredas ut som botten för stacken och stacken ska täckas med en tät presenning. Snön ska avlägsnas från platsen för stacken innan grävandet.
Material som lagrats i stack ska spridas ut inom högst ett år. På samma plats får det placeras en ny stack efter två år.

Avtal om överlåtelse av gödsel

Avtal om överlåtelse av gödsel (word)

Fylls i då man inte själv kan sprida gödseln i enlighet med bestämmelserna i nitratförordningen (1250/2014).
Skicka per e-post till ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

Anvisning

Vid lagring av torrgödsel och opackade organiska gödselfabrikat i stack och vid lagring av torrgödsel i stack vid exceptionella situationer ska det 14 dygn innan lagringen påbörjas göras en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, som vid behov utför en inspektion.

Anmälan om lagring av gödsel och organiska födselfabrikat i stack görs av den som tar emot varan. Anmälan om lagring av gödsel vid exceptionella situationer och efterkompostering görs av den verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln uppstår.

Anmälan via tjänsten Lupapiste.