Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

Den som har för avsikt att bedriva yrkesmässig avfallsinsamling ska för anteckning i avfallshanteringsregistret göra en anmälan.

Ett företag som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska göra en anmälan om sin verksamhet till kommunens miljömyndigheter. På basis av anmälan antecknas företaget i avfallshanteringsregistret. Ett företag kan inkludera i samma anmälan uppgifter om alla de mottagningsplatser dit det transporterar avfall för mellanlagring.

Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska föra bok över det avfall som samlats in. Bokföringen ska innehålla uppgifter om det insamlade avfallets kategori, typ, farligt avfalls farliga egenskaper, mängd, ursprung och leveransplats samt transport och behandling av avfallet. Uppgifterna ska förvaras i sex år.

Av anmälan ska framgå på vems uppdrag avfallet samlas in och vem svarar för det insamlade avfallet. I anmälan ska man berätta om mottagningsplatsen har ett miljötillstånd och om insamlingsverksamheten är kontinuerlig eller tillfällig.

Anvisning

Anmälan via tjänsten Lupapiste.