Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om återvinning av avfall i markbyggnad

Om småskaligt utnyttjande om mindre än 500 ton görs en anmälan enligt 11 § i Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter till Kyrkslätts kommuns miljövårdsenhet minst 30 dagar före det inledningen av det planerade utnyttjandet.

Blanketten för anmälan

Skicka anmälan via e-post: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Återvinning av avfallsmängder på över 500 ton anses i regel vara yrkesmässig eller anläggningsmässig avfallshantering. Då lämnas registreringsanmälan i enlighet med förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017) till Nylands NTM-central (länk till anmälan).

Om objektet där avfall utnyttjas ligger på grundvattenområde eller om villkoren i förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad inte uppfylls i fråga om avfallskvaliteten, ska man ansöka om miljötillstånd för återvinningen.

Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad