Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Bulleranmälan ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

En verksamhetsidkare, vars verksamhet kan medföra särskilt störande buller eller skakningar är skyldig att lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten till kommunens miljöskyddsmyndighet. Miljöanmälan ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt. Om verksamheten sträcker sig in på en annan kommuns område, görs miljöanmälan till NTM-centralen.

Förhållanden

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Anvisning

Miljöanmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds (Lupapiste). Kommunen behandlar anmälan och utfärdar nödvändiga bestämmelser, vilka den som gjort anmälan ska följa.

Flera evenemang kan anmälas i en anmälan om buller och skakningar.

Se också Kyrkslätts miljöskyddsföresktrifter.