Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om tagande av substanser för husbehov

Marktäktstillstånd behövs inte om substanser tas för eget sedvanliga bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen skall då hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Substanstagaren skall i dessa fall emellertid meddela miljövårsenheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer än 500 fasta kubikmeter marksubstanser. En karta över täktområdets läge skall bifogas till ansökan.

Anmälan görs i Lupapiste. Miljövårdsmyndigheten kan med anledning av anmälan utfärda behövliga bestämmelser.