Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om muddring eller annat vattenbyggnadsarbete

Vid planeringen av muddring eller annat vattenbyggnadsarbete ska man först ta kontakt med Nylands NTM-central som uppskattar åtgärdens betydelse och anmälans eller tillståndets nödvändighet.

Anmälningsplikten gäller också projekt som inte behöver tillstånd från regionförvaltningsverket. Minst 30 dygn innan en åtgärd genomförs ska ägaren till vattenområdet och den statliga tillsynsmyndigheten (Nylands NTM-central) underrättas om åtgärden och hur arbetet kommer att utföras.

NTM-centralerna har tagit en elektronisk blankett för anmälan om muddring och slåtter i bruk. Den som anmäler kan skicka sin anmälan överallt i Finland genom en elektronisk blankett. Blanketten hänvisas till områdets NTM-central.

Blanketter och anvisningar