Välj en sida
kirkkonummi

Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijakoja voidaan laatia kartalla osoitettujen kunnanosien alueelle, ks. kunnanarkkitehdin viranhaltijapäätös 24.1.2019 § 2.

Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Käsittelyaika on tällä hetkellä kolme kuukautta.

Tonttijakohakemus (pdf-lomake)

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.5.2023

(ks. erillisen tonttijaon laatiminen, maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §)

Hyväksytyt tonttijaot

Tonttijaon hyväksyminen 5. kunnanosan Veikkolan asemakaavan korttelin 53 osaan

Kunnangeodeetti on 6.5.2024 hyväksynyt tonttijaon 5. kunnanosan Veikkolan asemakaavan kortteliin 53 osaan (linkki hyväksymispäätökseen 6.5.2024 § 12).

Lisätietoja:

Niklas Wickholm
maankäyttöinsinööri
puh. 040 631 6478
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Otso Kärkkäinen
kunnangeodeetti
puh. 040 126 9794
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi