Välj en sida
kirkkonummi

Varhaiskasvatuksen digitaaliset portfoliot

Mikä on digitaalinen portfolio?

Digitaasella portfoliolla (tai digitaalisella ”kasvun kansiolla”) tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kansiota. Portfolioon lapsi voi tallentaa itselleen tärkeitä kokemuksia kuvina, videoina ja teksteinä päiväkodin henkilökunnan ja omien vanhempiensa kanssa. 

Infovideo vanhemmille (2min 40s) 

Digitaalinen portfolio tehdään Peda.net-verkkopalvelussa

Peda.net on jyväskylän yliopiston kehittämä ja ylläpitämä palvelu oppilaitosten sekä yksittäisten opettajien ja oppilaiden käyttöön. Palvelua voivat käyttää myös yhdistykset, yritykset sekä yksityishenkilöt. 

Enemmän tietoa Peda.net-palvelusta sekä siitä, miten palvelua käytetään Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa, löydät palvelunkuvauksesta.

 

Tietosuojailmoitus Peda.net OmaTilan käyttäjälle