Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Boenderådgivning / Service

Service

Kyrkslätts boenderådgivare erbjuder avgiftsfri handledning och rådgivning i frågor som gäller boende för alla Kyrkslättsbor.

Boenderådgivningen hjälper när du har frågor som gäller boende eller står inför problematiska situationer angående bland annat:

  • Söka bostad och ansökningar
  • Byta bostad och flytthjälp
  • Boendestöd- och bidrag
  • Första bostad eller boendefärdigheter
  • Ingå avtal som anknyter till boende (t.ex. el)
  • Hyresskulder
  • Vräkningssituationer
  • Utmanande grannförhållanden
  • Boendeomgivning (renlighet, säkerhet)
  • Andra frågor som gäller boende

Boenderådgivarna kan nås per telefon, sms och e-post. Man kan också komma överens om att träffas eller om ett hembesök. Boenderådgivning erbjuds från och med år 2024 också i Veikkola och Masaby. Boenderådgivningen närvarar också gärna vid olika tillställningar, exempelvis vid boendeföreningarnas möten för att diskutera boendefrågor.

BOENDERÅDGIVNING
040 137 3474
asumisneuvonta@kirkkonummi.fi
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Integrationstjänsternas huvudsakliga uppgift är att sköta om mottagningen av kvotflyktingar och av andra som beviljats kommunplats samt om främjande av integration i inledningsfasen . Integrationstjänsterna stöder också personer som beviljats uppehållstillstånd och som självständigt flyttat till kommunen.

Västra Nylands välfärdsområde svarar för hjälp för bostadslösa, kompletterande och förebyggande utkomststöd och brådskande krissituationer som gäller boende. FPA svarar för utkomststöd, boendestöd, bidrag för att flytta och elstöd. Åldringar får hjälp med reparation lägenhet via Centralförbundet för de gamlas väl ry (skriv ut en broschyr här). Ekonomi- och skuldrådgivning, Västra Nylands Rättshjälpsbyrå.