Välj en sida
kirkkonummi

Register- och datasystembeskrivningar

I enlighet med personuppgiftslagen (22.4.1999/523) ska personen meddelas ifall hans/hennes personuppgifter skrivs in i ett personregister.

Personuppgifter är bl.a. namn- och adressuppgifter.

Den registerförda ska få ta del av avsikten med behandlingen av personuppgifter, vart uppgifterna stadgeenligt överlåts samt den registerfördas rättigheter. Den registerförda har rätt att granska registeranteckningar som gäller honom/henne. Felaktiga uppgifter ska korrigeras.

Här framförs Kyrkslätts kommuns registerbeskrivningar enligt personuppgiftslagen. Varje sektor svarar för riktigheten och aktualiteten av sina egna registerbeskrivningar.

Hälsovårdstjänsternas registerbeskrivningar (på finska):

Registerbeskrivning av vård- och omsorgsväsendets hälsodatasystem

Munhälsovårdens registerbeskrivning

Ärendehanteringsprogram CaseM

Register över enskilda vägar (på finska)

Kommunrekry (på finska)

Ytterligare uppgifter om beskrivningarna kan begäras av kommunens registratur, kirjaamo@kirkkonummi.fi.

Klienten ombes göra sin begäran om registeruppgifter med blanketterna nedan (kräver identifikation):

Begäran om kontroll av registeruppgifter (Öppnas i webbläsaren Internet Explorer)

Yrkan på rättelse av registeruppgifter (Öppnas i webbläsaren Internet Explorer)