Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av ändringen av parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken

Parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken

Beskrivning:

Västerbacken har byggts som gårdsgata med några bilplatser. I projektet görs ändringar i bilplatsernas läge och antalet bilplatser på gatan.

Preliminär tidtabell:

Projektet har blivit färdigt.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

 

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud