Välj en sida
kirkkonummi

Vägbelysning på Vecklaxvägen på avsnittet Gesterbyvägen–Stenbrovägen

Planering av vägbelysning

Beskrivning:

I detta projekt planeras en vägbelysning på Vecklaxvägen på avsnittet Gesterbyvägen–Stenbrovägen.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud