Välj en sida

Vägbelysning på Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen–kommungränsen

Planering av vägbelysning

Beskrivning:

I detta projekt planeras en vägbelysning på Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommungränsen.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud