Välj en sida

Samhällstekniska nämnden i Kyrkslätt behandlade detaljplanerna för Tassbacken och Tollsporten vid sitt sammanträde ti 18.6 

Samhällstekniska nämnden sammanträdde ti 18.6. Nämnden beslutade lägga fram detaljplanerna för Tassbacken och Tollsporten (södra och norra). Nämnden antecknade därtill för kännedom kostnaderna för vinterunderhållet för gatuområdena 2023–2024 som överskrider budgeten....