Välj en sida

Stationsvägen sträckan Stationsbågen–FPA:s hus

Stationsvägen

Beskrivning:

I detta projekt planeras Stationsvägen sträckan Stationsbågen–FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln.

Preliminär tidtabell:

Planering inleds under höst 2022. 

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud