Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av stationsområdet, skede 1

Byggande av stationområdet, skede 1

Beskrivning:

I detta projekt byggs områdema enligt planen, Stationsbågen, Stationsparken, Tjänstevägen, Wiksvägen, Slättvägen, Järnvägsparkens område, parkeringsområden och gång- och cykelvägar.

Preliminär tidtabell:

Byggentreprenaden är klar hösten 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

Bygget är i gång. Entreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Gatuplaner

I kraft varande planer och byggförbud