Välj en sida

Sanering av Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen–Munkkulla bro

Munkinmäentien saneeraus välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Beskrivning:

I detta projekt saneras Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen–Munkkulla bro.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att inleda byggandet sommaren 2023. 

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud