Välj en sida

Planering och byggande av banstråket Tolls stationsområde–Jorvas

Tolsan asemanseutu- Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen

Beskrivning:

I det här projektet planeras en gång- och cykelled mellan Tollsbackens stationsområde och Jorvas.

Preliminär tidtabell:

Planeringen av projektet inleds våren 2023.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud