Välj en sida

Planering av banstråket på avsnittet Kusas bollplan–Jeppasvägen

Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen

Beskrivning:

I detta projekt planeras ett banstråk mellan Kusas bollplan och Jeppasvägen.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att inleda planeringen av projektet sommaren 2023.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud