Välj en sida

MyHobby och TALENT -hobbygrupper

Höstens avgiftsfria hobbygrupper för barn och unga avslutas snart. Tack till alla höstens deltagare och samarbetspartners!

De flesta av höstens avgiftsfria hobbysgrupper kommer även att fortsätta under våren 2024. Mer information om vårens avgiftsfria hobbysgrupper meddelas på Wilma och på kommunens webbplats efter jullovet. Vi kommer också att uppdatera information om de avgfitsfria hobbysgrupperna på denna sida senast den 12.1.

De avgiftsfria MyHobby-grupperna är riktade till barn och unga i skolåldern, TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd.

De avgiftsfria hobbygrupperna är en del av den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och unga i Kyrkslätts kommun. Kyrkslätts kommun har fått statsbidrag av regionförvaltningsverket i Södra Finland för att genomföra hobbygrupperna.

Mer information om hobbyverksamheten https://www.kyrkslatt.fi/fritid eller per e-post harrastustoiminta@kirkkonummi.fi