Välj en sida

Kyrkslätts kommuns sommarjobbsedel

Sommarjobbsedel 2023, stöd åt företag att anställa unga till sommarjobb

Sommarjobbsedlar 

15–17-åriga ungdomar bosatta i Kyrkslätt kan ansöka om sommarjobbsedlar. Man kan ansöka om sedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. 

Sammanlagt 151 sommarjobbsedlar delas ut, och en sommarjobbsedel är värd 300 euro. Kriteriet för sommarsedeln är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2023 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar). 

Förutsättningar för ansökan om sommarjobbssedel:

 • Det beviljas 151 st. sommarjobbssedlar till Kyrkslättsbor i åldern 15–17 år i ansökningsordning.
 • Sommarjobbssedeln är menad för unga som har fyllt 15 år eller fyller 15 år 2023.
 • Ansökningstiden börjar 1.3 kl. 9.00.
 • Den unga ska ha avtalat om sommarjobbsplats innan hen skickar ansökan.
 • Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare (FO-nummer fordras).
 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.6–15.8.2023 i minst två veckors tid (minst 10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarjobbssedelns värde.
 • Det sysselsättande företaget får ligga var som helst i Finland.
 • Ifall sommarjobbssedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 €) till arbetsgivarens konto.
   

Ansökan om sommarjobbssedel:

Alla Kyrkslätt kommuns sommarjobbs sedlar har beviljats. Tack för intresset.

Instruktioner för företag:

 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.6–15.8.2023 i minst två veckors tid (minst 10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Sommarjobbssedeln är menad för unga som har fyllt 15 år eller fyller 15 år 2023.
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarjobbssedelns värde (300 €).
 • Sommarjobbssedeln är arbetsplatsspecifik och kan inte överföras till en annan arbetssökande eller arbetsgivare.
 • Kom ihåg att ange kontonumret på vilket stödet betalas ut.
 • Det lönar sig att själv hålla en kopia av sedeln för eventuella tilläggsutredningar.
 • Om sommarsedeln inte används, meddela omedelbart Navigatorn i Kyrkslätt, ohjaamo@kirkkonummi.fi
 • Då anställningsförhållandet upphört ska den ifyllda och numrerade sommarjobbssedeln och lönespecifikationen återsändas per post till Navigatorn Kyrkslätt senast 30.9.2023.
 • Navigatorn Kyrkslätt, Kyrkstallsvägen 1, 02400 Kyrkslätt. Alternativt kan handlingarna återsändas med krypterat e-postmeddelande på adressen ohjaamo@kirkkonummi.fi