Välj en sida
kirkkonummi

Anläggning av gång- och cykelväg på Volsvägen

gång-  och cykelväg på Volsvägen

Beskrivning:

I detta projekt anläggs en gång- och cykelväg på landsväg 11255 på avsnittet Kvarnbyvägen- Ingelsvägen. Volsvägen som leder från Kyrkslätts centrum mot Veikkola är en jämförelsevis krokig och smal, tungt trafikerad landsväg. Med projektet förbättras fotgängarnas säkerhet avsevärt och en sammanhängande gång- och cykelväg från centrum ända till Ingelsvägen uppstår.

Tidtabell:

Objektet är färdigt.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud