Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Viltskogens detaljplaneområde

Viltskogens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Viltskogens detaljplaneområde. 

Preliminär tidtabell:

Entreprenaden ska vara färdig hösten 2022.

Hänt hittills:

18.11.2021: Byggandet inleds. Länk till nyheten: Gatubyggandet i Viltskogens detaljplaneområde börjar.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Työyhteenliittymä Metsä, som består av Iletekniikka Oy och Maanrakennus L ja J Vuola Oy.

Invånarmöten 9.2.-15.2.2021. Länken till nyheten: Gatuplanen för Viltskogens detaljplaneområde finns till påseende på kommunens webbplats

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020. Länken till nyheten:Gatuplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud