Välj en sida
kirkkonummi

Veikkola område 18: Impivaaravägen, Impivaaragränden, Männistövägen, Hällvägen och Impivaarastigen

Veikkola område 18

Beskrivning:

I detta projekt planeras område 18 i Veikkola, d.v.s. Impivaaravägens, Impivaaragrändens, Männistövägens, Hällvägens och Impivaarastigens gator och dagvattenarrangemang.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi 

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner