Välj en sida
kirkkonummi

Veikkola område 12: Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen

Veikkola område 12

Beskrivning:

I detta projekt byggs område 12 i Veikkola, d.v.s. Plöjarvägens, Takkumäkivägens och Småbrukarvägens gång- och cykelleder.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi