Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av gator och parken på Vattentornsbackens detaljplaneområde, skede 1

Vattentornsbacken

Beskrivning:

Byggandet av Vattentornsbacken har delats in i två delar. I det första skedet byggs den västra delen av området som omfattar den nya Åängsvägen, gång- och cykeltrafikbron över Jolkbyån till idrottsparken och parkstråken. I samma entreprenad byggs som komplettering till funktionerna på Jokirinteen oppimiskeskus gård ett motionsområde för barn, en gatubandyplan, en allaktivitetsarena, en streetbasketplan och område för utemotion. jokkirinteen oppimiskeskus ligger invid Åängsvägen som ska byggas.

Preliminär tidtabell:

Objektet är färdigt.

Hänt hittills:

Byggandet av tunneln under Gamla Kustvägen har kommit i gång. Trafiken omdirigerades till omvägen 20.5.2019

Gamla Kustvägens omväg

På åkerområdet mellan områdena Jolkby och Kyrkvalla har anläggningen av parksråkar inletts genom avlägsnande av ytjord.

Under hösten och början av vintern har grundförstärkningar och jordkärningar utförts och vattenledningar byggts på området.

Byggnadsarbetet har inletts sommaren 2018.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy som ansvarat för planeringen av kommunaltekniken på området har gjort en video som presenterar en mer visuell bild av det kommande området och där man ser hur de olika konstruktionerna placerar sig i terrängen. Videon är bara en digital modell, inte den slutliga byggnadsplanen. I slutet av videon ser vi också planen för det andra byggnadsskedet. Andra skedet inleds tidigast år 2021.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud