Välj en sida

Vattentornsbacken, Östra delen

Vattentornsbacken Östra dele

Beskrivning:

I det här projektet byggs gatan Vattentornsbrinken, gång- och cykellederna, parkstråken, anslutningsarrangemangen vid Gamla Kustvägen och vattenförsörjningen.

Preliminär tidtabell:

Entreprenaden ska vara färdig hösten 2023.

Hänt hittills:

27.9.2022 Byggandet inleds. Länk till nyheten: Byggandet av östra delen av Vattentornsbacken börjar

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner