Välj en sida

Västra Gesterby

Västra Gesterby

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner samt kommunaltekniken för Västra Gesterby detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Planerna ska bli färdiga sommaren 2024.

Hänt hittills:

3.10.2023: Gatu- och byggnadsplaneringen för Västra Gesterbys detaljplaneområde börjar. Länk till nyheten.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud